ความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมีการละเลย 

ไม่ว่าจะประเทศเราหรือในพื้นที่ไหน ๆ ข่าวผู้ประสบเหตุอันตรายจากการก่อสร้างมักจะเป็นเรื่องที่มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง โดยสาเหตุก็มีมาจาก มาตรฐานความปลอดภัยในเขตก่อสร้างต่ำ หรือมาจากความประมาทของคนงานเอง ซึ่งถ้าหากโชคร้ายก็อาจจะมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพัด แผ่นดินทรุด หรือ แผ่นดินไหว แบบเหล็ก เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการให้ความใส่ใจและพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะการสูญเสียชีวิตมันล้วนตามมาด้วยความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้ 

ที่มาของอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในไซต์งานก่อสร้าง 

นอกจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วยังมีอีก 1 สาเหตุที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆและไม่ควรที่จะประมาทมันนั่นก็คือ เทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่หลายคนต่างก็ไว้วางใจในตัวมัน แต่คุณจะต้องไม่ลืมว่าแม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ความปลอดภัยมันก็ไม่ได้รับการพัฒนามากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ความประมาทของผู้รับเหมาเช่าแบบเหล็ก ก็นับเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากความประมาทและความอยากลดต้นทุน ที่ทำให้ต้องมีการลดมาตรฐานความปลอดภัยในที่ก่อสร้างให้น้อยลงมา 

องค์ประกอบสำคัญพี่ช่วยให้ไซต์งานก่อสร้างมีความปลอดภัยมากขึ้น 

1.ความปลอดภัยด้านตัวบุคคล 

วินัยในการปฏิบัติงานของคนงานเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมาก ซึ่งคนงานจะต้องทราบกฎระเบียบและวินัยในที่ทำงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยอาจจะมีการตั้งกฎให้พนักงาน สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความรัดกุม รวมถึงห้ามถอดอุปกรณ์เซฟตี้ขณะปฏิบัติงาน และ ห้ามดื่มสุราทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ คนงาน ควรได้รับการฝึกอบรมก่อนเข้าร่วมงานทุกราย เพื่อเป็นการสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่คนงานรู้จักระมัดระวังภัย 

2.ความปลอดภัยต่อการใช้เครื่องจักร 

เครื่องจักรที่ใช้งานในงานก่อสร้างมีอยู่มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่มากต่างก็ล้วนมีความอันตรายด้วยกันทั้งสิ้น หากผู้ใช้งานไม่มีความระมัดระวัง มีความประมาท มีการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ดัดแปลงอุปกรณ์ ไม่ทำตามขั้นตอนถูกวางเอาไว้อย่างถูกต้อง และไม่ตรวจสอบสภาพเครื่องมือทั้งก่อนหรือหลังใช้งาน เพราะฉะนั้นการจะใช้งานเครื่องจักรให้ปลอดภัย คนงานจะต้องปฏิบัติตามกฎของการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง โดยไม่ละเลยมองข้ามไปแม้แต่ข้อเดียว

3.ความปลอดภัยภายในสถานที่ 

สถานที่ก่อสร้างงานที่ดีควรจะมีการทำรั้วแผ่นกั้นไว้โดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกระเด็นออกไปนอกเขต โดยข้างในนั้นจะต้องมีการแบ่งเป็น เขตก่อสร้าง ที่เก็บเครื่องมือ และ ที่พักอาศัย ไว้อย่างชัดเจน ส่วนในเขตที่เป็นอันตรายจะต้องมีการติดป้ายสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่มีความระมัดระวังตัวมากขึ้น 

หากรู้จักระมัดระวัง และ นำใจคนอื่นมาใส่ใจเรา อุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างก็จะน้อยลงมากขึ้น

และเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้นไป นายจ้างควรที่จะมีการฝึกอบรมคนงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุตามมานั่นเอง