ความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมีการละเลย 

ไม่ว่าจะประเทศเราหรือในพื้นที่ไหน ๆ ข่าวผู้ประสบเหตุอันตรายจากการก่อสร้างมักจะเป็นเรื่องที่มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง โดยสาเหตุก็มีมาจาก มาตรฐานความปลอดภัยในเขตก่อสร้างต่ำ หรือมาจากความประมาทของคนงานเอง ซึ่งถ้าหากโชคร้ายก็อาจจะมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพัด แผ่นดินทรุด หรือ แผ่นดินไหว แบบเหล็ก เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการให้ความใส่ใจและพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะการสูญเสียชีวิตมันล้วนตามมาด้วยความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้  ที่มาของอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในไซต์งานก่อสร้าง  นอกจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วยังมีอีก 1 สาเหตุที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆและไม่ควรที่จะประมาทมันนั่นก็คือ […]

Read More →